บ้านผลิตภัณฑ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำแบบรักษาตัวเอง