บ้านข่าวในปี 2020 บริษัทของเราจัดงาน Year-End Commendation การประชุมเพื่อสรุปอดีตและมองไปยังอนาคต

ในปี 2020 บริษัทของเราจัดงาน Year-End Commendation การประชุมเพื่อสรุปอดีตและมองไปยังอนาคต

2022-10-27

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 บริษัทของเราได้จัดการประชุมสรุปและยกย่องประจำปี แม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในช่วงต้นปีและการผลิตได้รับผลกระทบ แต่เรายังคงทำงานทั่วไปประจำปีให้สำเร็จลุล่วงภายใต้ความตั้งใจร่วมกันของพนักงานทุกคน

ในทำนองเดียวกัน เพื่อปรับปรุงความกระตือรือร้นของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นของพนักงานดีเด่นจะได้รับการยกย่อง เพื่อให้พนักงานในการทำงานหนัก ในขณะที่เพลิดเพลินกับผลของการใช้แรงงาน

 

ในช่วงท้ายของการประชุม ประธาน Wang Jun ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับปี 2020 และยังจัดทำแผนและแนวโน้มปี 2021 ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ในปี 2021 มาทำงานร่วมกันด้วยความหวังของผู้นำของบริษัท

 

หน้าก่อนหน้า:ไม่มีบทความ

หน้าต่อไป: